Her er en række bøger og links til sider, som vi finder spændende og relevante for arbejdet med processer og videndeling.

Bøger

Ditte Kolbæk: Proactive Reviews (2011)
Proactive reviews handler om dialog mellem mennesker, som har løst et projekt i fællesskab og hvordan de uddrager relevante erfaringer fra et gennemført projekt.

Bogen ”Proactive Reviews” hylder de, som er bedst til at dele viden, som  sammen med deres kolleger kan få stor glæde af bogen. Bogen giver masser af fif, praktiske anvisninger og gennemgang af tænkelige specifikke situationer og hvordan disse håndteres.

Peter Holdt Christensen: Mere videndeling (2010)
Bogen giver et grundigt indblik på tre områder: Den måde, individer opfører sig på. Den struktur som individer befinder sig i. Den viden, der skal eller bør deles, og som både kan være lettilgængelig og nedskrevet. Hans Reizels Forlag.

Peter Holdt Christensen: Motivation i videnarbejde (2007)
Peter Holdt Christensen har skrevet en spændende bog om motivationsteorier i forhold til anvendelse på videnarbejde. Hans Reizels Forlag.

Peter Kastberg m.fl.: Personligt Knowledge Management (2007)
Det enkelte menneske er sin egen vigtigste ressource i arbejdet med viden. Det er den bærende idé bag PKM – personligt knowledge management. Forlaget Samfundslitteratur

Mikkel Eriksen m.fl.: God leanledelse i administration og service (2005)
Bogen giver en introduktion til at arbejde med lean og bringer lederens bud på, hvordan man skal håndtere indførelsen af lean. En god håndbog, der systematisk forklarer principperne i LEAN. Børsens Forlag.

Wormac & Jones: Lean Thinking (2003)
Dette er fortsat grundbogen indenfor lean arbejdet, trods den ældre dato. Bogen giver indblik i, hvordan man gennemfører et effektivit system og med omkostningsbesparende strategier, der er baseret på, hvad kunderne virkelig ønsker. Forfatterne skitserer en proces med at skabe værdi, forklarer hvordan man kan identificere og fjerne unødvendige skridt, og komme med forslag til, hvordan man reducerer spild. Forlag Simon & Schuster.

Generelle sider

•  videndanmark.dk  Netværk om innovation, videndeling og læring

•  advokatsamfundet.dk  Lovbundet organisation, der skal sikre uafhængighed og integritet, retssikkerhed, tilsyn med advokater & advokateksamen.

•  danskeadvokater.dk  Brancheorganisation for advokatvirksomheder,  der indeholder Advokaternes Serviceselskab, der bl.a. står for efteruddannelse.

•  fsr.dk  FSR – danske revisorer er Danmarks store interesseorganisation for revision, regnskab, skat og virksomhedsøkonomi (fusion af FSR, Dansk Revisorforening (FRR) og Revifora).

•  danskprojektledelse.dk Dansk Projektledelse satser på at fremme og forbedre brugen af kompetent ledelse af projekter og af projektbaserede virksomheder i Danmark.

•  Flexkom.dk Flexkom yder rådgivning om lean og har mange gratis leanværktøjer og tilbud på lean kurser.