Tilsyn med advokatvirksomheder

Juni 2010

 

Tilsyn med advokater: dokumentationsprocessen er arbejdskrævende for de mindre og mellemstore advokatfirmaer.

500 advokatvirksomheder får besøg af Advokatrådet i år. For nogle af de små og mellemstore advokatfirmaer er det imidlertid meget arbejdskrævende at forberede sig til kontrolbesøget.

Tilsynet går blandt andet ud på at undersøge, om advokatfirmaet har skriftlige politikker for interessekonflikter og hvidvask, og om forsikringer og garantier er, som de skal være.

Folketinget står bag den lovgivning, der har nødvendiggjort tilsynet om hvidvask. Det er Advokatrådet, der udfører tilsynet. I 2009 har sekretariatet gennemført 58 besøg, og der er udkommet en første statusrapport om Advokatrådets besøg i advokatvirksomhederne.

I en pjece til advokatvirksomhederne skriver Advokatsamfundet: “Vi kommer ud til 10 procent af alle advokatvirksomheder om året. Det er altså ikke et spørgsmål, om du får besøg, men hvornår du får besøg.”

“Der er ingen tvivl om, at Advokatrådet har indført tilsynet for at hjælpe advokater med at sætte fokus på de advokatetiske regler. Men det ligger også i kortene, at tilsynet skal forebygge overtrædelser, som kan skade omdømmet for den enkelte advokat, og for professionen. Advokatrådet arbejder aktivt for, at der ikke kommer en IT-Factory-sag eller Roskilde Bank-sag inden for advokatverdenen,” forklarer Inger Toft Thiersen, Viden Assistance, der hjælper advokaterne med at forberede sig på tilsynet.

Et tilsyn foregår ved, at to repræsentanter for Advokatsamfundets sekretariat kommer på besøg hos advokatvirksomheden. Repræsentanterne ser nogle sager igennem, de skal fx undersøge, om advokaterne oplyser salærer og priser korrekt. De skal også se dokumentation for forsikringer, garantier og efteruddannelse samt virksomhedens politikker for interessekonflikter og hvidvask.

“Du behøver ikke frygte en sag ved Advokatnævnet blot for en fodfejl […] I grovere tilfælde bliver sagen forelagt Advokatrådet […] Og det kan ende med en sag ved Advokatnævnet.”

“Advokatrådet opfatter deres nye tilsyn som en service for advokatvirksomhederne. For nogle af de små og mellemstore advokatfirmaer er det dog ganske arbejdskrævende at forberede sig til kontrolbesøget. De fleste gør alt det rigtige, men det er selve dokumentationsprocessen, som er ny for dem,” fortæller Inger Toft Thiersen, Viden Assistance, og tilføjer: “Advokatrådets tilsyn har jo altid været der, det nye er, at de nu også kommer på besøg – som en konsekvens af et ønske fra Folketinget og af reglerne i hvidvaskdirektivet.”

 

INFORMATION OM TILSYNSBESØGENE

Advokatsamfundets hjemmeside rummer en række artikler og publikationer om Advokatrådets tilsyn.

På samme webadresse linkes der også til en artikel i fagbladet Advokaten af Henrik Rothe – om tilsyn samt den første statusrapport.

PJECEN “Godt tilsyn – SÅDAN” kan findes ved at klikke på linket “Tilsynsskemaet”, der ligger på ovenstående webadresse om Advokatrådets tilsyn.

Om Viden Assistances hjælp til advokatvirksomheder

“Inger Toft Thiersen, Viden Assistance, tager ud til advokatvirksomhederne og ‘syner’ alt fra politikker til forsikringer, og sikrer at alt er, som det skal være, inden Advokatrådet banker på. Hun har derfor stor indsigt i advokatvirksomhedernes behov og opfattelse af tilsynet.”

Om Viden Assistances hjælp til videndeling

“Viden Assistance hjælper, derudover, især små og mellemstore videnvirksomheder, fx advokatfirmaerne og revisorer, med at forbedre deres arbejdsgange og implementere standarder og processer for videndeling.”

Om Inger Toft Thiersen

“Inger Toft Thiersen er indehaver af Viden Assistance og kommer senest fra en stilling som videnchef i Ernst & Young tax, og hun har blandt andet arbejdet hos Bech-Bruun, Magnus Informatik og Skatteministeriet. Derudover er hun censor på LEAN-projekter og har undervist på Københavns Universitet og andre højere læreanstalter. Inger Toft Thiersen er oprindelig uddannet cand.jur. og advokat.”

Advokatsamfundets information om tilsyn med advokatfirmaer.