Du vil kunne høre om videndeling på kontorhoteller på konference den 10. februar 2016 i Ballerup . Konferencen afholdes af Byens Ejendom – videncenter for byudvikling – om Kontorhotel – projekter og udvikling

 

Coworking og fleksible arbejdsmiljøer

Er vi i gang med en revolution inden for arbejdsformer, der fremover vil understøtte udviklingen af kontorhoteller? Videndeling er et af de centrale begreber, når vi taler om moderne arbejdsformer, og kontorhoteller er særdeles velegnede til at understøtte netop videndeling. Men udnytter vi potentilet fuldt ud inden for rammerne af de moderne kontorer? Hvordan optimerer man videndeling og gør kontoret til en mere effektiv og kreativ arbejdsplads?

Inger Toft Thiersen, Direktør, Viden Assistance