Et helt år er gået med VIS.dk. Det har givet anledning til at undersøge, hvad brugerne egentlig får ud af portalen. Derfor har vi spurgt nogle af de mere aktive brugere om deres anvendelse af dette forum. Det er tydeligt, at VIS.dk bruges på mange forskellige måder.

Mange af dem, vi spurgte, har oprettet en profil på VIS.dk, efter de har været i kontakt med Danske Regioner. Derfor er der mange, som bruger VIS.dk til at få den nyeste viden om deres arbejdsområde. Det gør Louise Schou Rasmussen fx, som er udviklings- og kvalitetskonsulent på Sygehus Syd i Region Sjælland. Hun bruger bl.a. VIS.dk til at få opdateret viden om kvalitetsudvikling, få kontakt til andre, der også arbejder med kvalitetsudvikling på tværs af regionerne og få ny inspiration til sit eget arbejde.

VIS.dk har naturligvis også til hensigt at bidrage til at skabe større dialog blandt ansatte i sundhedsvæsenet. Det gør Ulrik Gerdes, som er afdelingslæge og arbejder i Center for Kvalitet i Middelfart, Region Syddanmark. Han har bl.a. brugt VIS.dk meget til at gøre opmærksom på eksistensen af organisationer og aktiviteter i sundhedsvæsenet.

Dialog er dog bedst skabt på VIS.dk ved at skabe netværksgrupper. Det har Katrine Astrup Sørensen gjort meget brug af. Hun er fysioterapeut på Intensivt afsnit – OVITA på Aarhus Universitetshospital. Hun har oprettet en netværksgruppe for fysioterapeuter, der arbejder på intensive afdelinger. Det fungerer som et dialogforum, og er et sted, hvor de kan udveksle idéer, spørgsmål, artikler mm.  F.eks. har ét af medlemmerne fortalt om, hvordan de benytter sengecykel på deres intensive afdeling, og hvilke erfaringer de har med det.

Selvom netværkene er gode til at skabe dialog blandt små grupper af fagpersoner, så er det videnkortene, der fungerer som inspiration for alle brugere af VIS.dk. Her kan man nemlig dele sine erfaringer og lade andre blive inspireret. Der er ingen grund til at opfinde den dybe tallerken to gange. Det har Pernille Nørlund Blomquist indset. Hun er misbrugsbehandler i Behandlerhuset Vest, Vesthimmerlands Kommune. Hun har bl.a. brugt VIS.dk til at efterspørge viden om hendes uddannelse i socialt arbejde. Hun mener, der er store fordele ved at dele viden: ”Alle bliver en smule klogere på noget, som vi ikke vidste, eller som vi troede, men viste sig anderledes”.

Langt fra hele sundhedsvæsenet er at finde på VIS.dk. Men hvis barriererne til videndeling bliver nedbrudt, vil det dog være til stor gavn for hele sundhedsvæsenet, mener de adspurgte aktive brugere: ”Alle kan lære nye ting, teknikker, redskaber osv. at kende. Få ideer til nytænkning og praksis”, siger Katrine Astrup Sørensen.

Et år er gået med VIS.dk. Tallene for hvor mange profiler der er, og hvor mange der har klikket sig ind på portalen, giver dog ikke nogen indikationer af, hvor mange der har fået ny viden fra forummet. Disse interviews tyder i hvert fald på, at der er nogle, der har masser af glæde ved portalen, og den er med til at forbedre sundhedsvæsenet.​​​​

 

Blog af Susanne Abild på VidenDanmark.dk