Når en medarbejder forlader virksomheden, mistes også værdifuld viden om kunder, processer og uopdyrkede potentialer. Med en exit-samtale kortlægges denne viden, så andre medarbejde kan gøre brug af den.

Videndeling bliver meget konkret når en betroet medarbejder er på vej ud af virksomheden. Måske er mange års viden på vej ud af din organisation, og måske er der i blandt guldkorn, som ikke engang den pågældende medarbejder selv forstår potentialet i. Det er derfor en god investering i samarbejde med medarbejderen at kortlægge samtlige arbejdsgange, kontakter med mere, inden han eller hun rejser.

Det skal sættes i system, så viden kommer frem til de rette, og der skal overvejes, hvem der skal overtage opgaverne – hvis de fortsat skal laves.

Viden Assistance har god erfaring med denne type samtaler, og vi vil gerne inspirere nærmere til, hvordan en sådan opgave kan løses i jeres virksomheder. Kontakt os her.

Artikel i Børsens tillæg August 2012

Videndeling nøglen til at sikre data i virksomheden. Læs hele artiklen her.

Hvordan kan du bruge videndeling i din hverdag? Se nogle af de cases, hvor vi har hjulpet virksomheder.