​Hvorfor VidenDanmark?

Du får mulighed for at få inspiration og erfaringer fra andre dygtige fagfæller og specialister – og gennem gode uformelle relationer, relevante cases og faglige diskussioner bliver du bedre til at løse egne opgaver og er med til at forbedre, udfordre og udvikle disciplinen generelt.

 

Brug VidenDanmark til at:

  • Få et personligt og fagligt netværk inden for dit fag på tværs af brancher.
  • Få nye svar på løsninger, så du bliver endnu bedre til at skabe resultater i din virksomhed.
  • Dele dine erfaringer med andre fagfæller og specialister.
  • Blive en del af et motiverende miljø og få øjnene op for nye idéer.
  • Få adgang til nyeste viden via netværksgrupper, seminarer, website og nyhedsbreve.​

Passion

Vores passion er at skabe grundlag for videndeling og aktivere viden for at blive klogere, øge virksomhedernes konkurrenceevne og skabe bedre resultater.
Viden er en af de få elementer, der bliver større af at blive delt. Vi tror på, at viden er en af de væsentligste kilder til værdiskabelse i vores samfund.​​​

Netværket

​VidenDanmark er et fagligt netværk, der vil forbedre deling og forankring af viden internt i virksomheder til gavn for både virksomheder og medarbejdere.

Overordnet arbejder vi med temaerne: viden, læring og forandringsprocesser. Under denne paraply er ambitionen at rykke holdninger, udfordre hinanden, finde svar på spørgsmål og i fællesskab levere en bredere faglighed, end hverdagen byder på.

Alt i alt med det formål at forbedre arbejdslivet for kolleger og for medlemmerne selv.