KPI’er er nøgleindikatorer for virksomhedens performance. Hvordan vi udvælge KPI’er, som guider os i forhold til videndeling?

Hvad er en KPI?

En KPI (Key Performance Indicator) er en nøgleindikator, der hjælper os til at måle, hvor godt en virksomhed eller afdeling performer i forhold til sine målsætninger.

KPI’er som navigationsværktøjer

Forestil dig en færge, hvor kaptajnen og besætningen har brug for navigationsdata for at forstå, hvor de befinder sig i forhold til den planlagte sejlrute. Indikatorer såsom GPS, hastighed og brændstofniveau gør det muligt for besætningen at træffe de rette beslutninger.

Det er præcis det samme for virksomheder og statslige organisationer. Her kan KPI’er bruges som navigations-værktøjer, som hjælper lederne til at forstå, om virksomheden er på en vellykket rejse, eller om den er på afveje og må tilbage på rette spor. Det rette KPI-sæt vil vise, hvor virksomheden klarer sig godt, og hvor der er brug for øget opmærksomhed.

Find de rette KPI’er

Der findes i princippet tusindvis af KPI’er, så kunsten ligger i at udvælge de rigtige – dem, der passer til netop jeresvirksomhed og forretningsområde. Ledere har ofte svært ved at udvælge de få vitale management-parametre og samler i stedet en bred mængde af parametre, som er lette at måle. I den anden ende af skalaen har virksomheden kun få eller ingen KPI’er, som kan hjælpe dem til at vurdere deres performance-niveau.

Ifølge Advanced Performance Institute bliver kun 10% af de data, som samles, analyseres og rapporteres brugt som beslutningsgrundlag.

KPI’er og forretningsstrategi

De mest effektive KPI’er er tæt knyttet til virksomhedens strategiske mål og hjælper til at forstå de vigtigste forretningsområder. Et godt udgangspunkt er derfor at identificere de spørgsmål, som beslutningstagere eller eksterne interessenter må have viden om for at træffe beslutninger. Én eller to såkaldte KPQ’er (Key Performance Questions) kan derfor med fordel identificeres for hvert strategisk mål.

KPI’er og videndeling

KPI’er har også sin plads inden for videndeling. Strategy2act foreslår, at KPI’erne inddeles I 4 hovedgrupper og dækker hhv.:

·       Finans

·       Videns-konservering

·       Videns-skabelse

·       Videns-distribution

Læs mere h​er.

Kilder: Advanced Performance Institute​ og ​Strategy 2 Act