Lean er lig med bedre lønsomhed. Lean kan potentielt forbedre bundlinjen i mange organisationer med 20-30 pct. Men der er bare ikke ret mange it-organisationer, der er gået helhjertet ind i Lean.

DANSK IT og itSMF holder i fællesskab efterårets konference, i slutningen af oktober, om ”Transforming IT”. Reni Friis, Bluehat, kommer og fortæller om, hvordan danske organisationer gennem Lean kan få en bedre bundlinje på mellem 20 og 30 pct. ved at finde og løse et problem ad gangen.

Hun ser et paradoks i, at Lean har gået sin sejrsgang verden over i produktions- og serviceorganisationer. Alle store produktionsorganisationer har brugt Lean med succes i årtier, og det samme gør sig gældende i banker, forsikrings- og pensionsselskaber. Og sygehuse er også begyndt at på Lean. Men kun meget få it-organisationer har anvendt Lean – og holdt fast i det – og kun få af dem har implementeret det som en del af kulturen, og ikke bare de tools og metoder, der følger med.

– It-medarbejdere får lov til at arbejde for sig selv og som de selv ønsker det. It-direktørerne – eller deres ledere – kender ikke disse arbejdsgange og har ikke indsigt i opgaverne. Det er rimelig utilgængelig information. Ofte er der en masse uhensigtsmæssighederne i processerne i form af spildtid for den enkelte medarbejder.

Spildtid kan opstå, når de udfører deres arbejde, eller gennem processen i form af fejl, misforståelser, ventetider, flaskehalse mv. Det kan være svært at se disse ting, med mindre man zoomer specifikt ind på det.

– Det handler ikke om, at medarbejderne skal til at løbe hurtigere og at de ikke gør det godt nok. I langt de fleste tilfælde er det mere et spørgsmål om, at få koordineret indsatserne på tværs af processen, så produktet løber hurtigere igennem med færre fejl. Det er ikke sjældent, at det kun er 10-20 pct. af produkterne i en proces, som løber igennem uden fejl og misforståelser. Et helt vildt tal. Men det kan der heldigvis gøres noget ved.

– Lean handler om at tilrettelægge arbejdet effektivt – helt ned i maven – og sikre leveringstider og kvalitet. Jeg håber, at også it branchen kan drage nytte af at bruge Lean. Lean er ikke et spørgsmål om, at folk skal arbejde hurtigere, det handler om kvalitet og træfsikkerhed.

Se mere på www.dit.dk