Lean Knowledge som optimeringsværktøj i videnbaserede virksomheder

Lean er ikke forbeholdt virksomheder med et samlebånd. Lean Knowledge kan anvendes i alle videnbaserede virksomheder, som udfordres på effektivitet og produktivitet. Som leder og medarbejder i en videnbaseret virksomhed, står du over for andre udfordringer end i den traditionelle produktionsvirksomhed.

Lean Knowledge er et lean-baseret værktøj for videnbaserede virksomheder, som ikke kan anvende lean direkte overført fra produktionen til moderne videnbaserede virksomheds behov for langt mere præcise værktøjer. Lean Knowledge sikrer, at din virksomheds arbejdsgange løbende bliver optimeret gennem fokus på, hvad der skaber værdi for dine kunder gennem frigørelse af din virksomheds potentialer og ressourcer.

Lean Knowledge tydeliggør, hvor der kan rationaliseres, og hvor arbejdet kan gøres mere effektiv, sådan at omkostningerne kan reduceres. Mange forskellige metoder kan anvendes til at rationalisere. Det kan være nedskæringer, implementering af nye arbejdsgange, it-forbedringer, interne omstruktureringer etc.

Det handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Lean Knowledge står for at trimme, at øge produktiviteten og kundernes tilfredshed gennem effektivisering.

I det daglige arbejdsliv oplever vi stress, hvis der ikke kan skabes et hurtigt overblik over, hvor meget arbejde man forventes at levere. Det bliver svært at planlægge for den enkelte medarbejder og evt. træde til og hjælpe medarbejderne imellem. Lean Knowledge kan i sådanne situationer tilføre virkelig meget ved at gøre processerne synlige – og nemmere at debitere. Ud over at gøre din organisation mere effektiv kan Lean også bidrage til en mere behagelig arbejdsplads med et bedre arbejdsmiljø. Vores tilgang og mål er, at dine medarbejdere engageres i en fælles målstyring, så processen og resultaterne bliver selvforstærkende.

Læs mere på disse sider om, hvordan Lean Knowledge kan optimere arbejdsgangene på din virksomhed og arbejdsplads og kontakt os gerne for yderligere information.