Viden Assistance tilbyder rådgivningen og praktisk implementering af udviklings- og forandringsprojekter i videnvirksomheder

Skal organisatoriske udviklingsprocesser og forandringsaktiviteter lykkes, kræver det en fælles vision af det fremtidige mål. Fælles forståelse af mål og et fælles sprog er væsentlige faktorer, og med det udgangspunkt begynder al vores arbejde med udviklings- og forandringsprojekter.

Første skridt er at formulere en procesanalyse. Det er et dokument, der beskriver og analyserer den arbejdsproces, der fører til projektets resultat. Hovedformålet med procesanalysen er at få sat fokus på gruppens arbejdsproces, så der under hele arbejdet er overblik over, hvem der gør hvad. Procesanalysen skal:

  • Være beskrivende (Hvad har vi gjort, eksperimenter o.l.?)
  • Være analyserende (Hvad har vi lært? ikke lært?)
  • Være fremadrettet (Hvad vil vi gøre fremover?)
  • Være operationel (Konkret ide til hvordan vi vil gøre fremover)

En projektgruppe udvikler sig gennem at eksperimentere og reflektere med gruppeprocessen. Det vil sige måden gruppen holder møder på, fordeler roller, uddelegerer arbejde, organiserer projektledelse, håndterer konflikter, samt planlægger og styrer projektarbejdet på. Hos Viden Assistance har vi erfaring med både advokat- og revisionsvirksomheder og med den teoretiske/praktiske ledelse af forandringsprojekter. Det giver os en indsigt som kan komme dine forandrings- og udviklingsprojekter til gode. Ring og hør nærmere om, hvordan vi sammen kan søsætte, og navigere et succesfuldt projekt.

Se eller gense filmen om at lave kaffe og hvordan der kan være spild i alle processer: