Effektiviser din virksomhed med Lean Knowledge

Med Lean Knowledge kan du i din virksomhed øge effektiviteten, reducere omkostninger og øge kunde- og medarbejdertilfredsheden. Det kan lade sig gøre, fordi Lean ikke blot er en forbedring af en enkelt proces eller et bestemt arbejdsområde i virksomheden. Lean Knowledge er en metodik, der forankres i virksomhedens værdikæder og dermed i samtlige processer, som skaber værdier.

En gennemprøvet metode

Fordi Lean Knowledge er baseret på lean, er det en gennemprøvet og struktureret metode, som enhver ledelse kan tage til sig. Der vil således ikke opstå situationer, hvor ledelsen ikke kan komme videre i implementeringsprocessen; for værktøjet er så eksakt, at det adresserer samtlige styringsaspekter i en organisation. Det sker ved, at metoden fokuserer på at optimere den værdi, kunden får ud at handle med din virksomhed – samtidig med at din virksomhed bruger færrest mulige ressourcer.

Omfatter hele virksomheden

Når processen skal forankres i hele organisationen, er det vigtigt, at der både er ledelses- og medarbejderopbakning under hele processen. De administrative processer er kun redskaber, som først for alvor bliver effektive i en vellykket implementering, når alle medarbejdere er med.

Når Viden Assistance hjælper med at implementere Lean Knowledge, følger vi typisk disse trin:

  • Indledende analyse af den aktuelle situation og udpegning af de kritiske punkter
  • Identifikation af fremtidig model samt dens implementeringsforløb
  • Plan for implementering, evt. med Viden Assistance som projektleder
  • Levering af løsninger og værktøjer, motivation og undervisning i disse samt implementering