Kurser og inspirationsmøder i LEAN

I en situation, hvor udbuddet af lean-baserede kurser og rådgivningsydelser er enormt, har virksomheden et stort behov for at kvalificere sine valg ud fra skabelse af merværdi for virksomheden. Med udgangspunkt i Viden Assistances lean-baserede Lean Knowledge tilbyder vi skræddersyede kursusforløb og inspirationsmøder, hvor vi gennemgår de særlige forhold, som gør sig gældende for din videnbaserede virksomhed. På kurserne tilføjer vi virksomheden de ønskede – og kun nødvendige – værktøjer og processer. På inspirationsmøder tilføjer vi information og input til refleksion og fremtidsperspektiv.

Kurser

Vores kurser har udgangspunkt i lean-tankegangen men er kvalificeret til implementering i den moderne videnbaserede og informationstunge virksomhed, hvor processen har afgørende betydning for resultaterne. Vi tager også udgangspunkt i, at resultaterne ikke skaber sig af sig selv gennem et kursusforløb men skal komme gennem både ledelse og medarbejdere. Nøglen til dette er, at den enkelte kursusdeltager ved via vores kurser får tilført nye kompetencer og samtidig får defineret sin egen rolle klarere i forhold til virksomhedens behov inden for rammerne: Lean Knowledge. Vores kurser handler om at skabe værdi for kunder, ledelse, medarbejdere og virksomhedens interessenter.

Læs mere om vores kurser for videntunge virksomheder her.

Se eksempel på Lean Knowledge intro kursus kursusinvitation.

Se eksempler på vores gennemførte opgaver og kurser fx seminar for EIPA Luxembourg – European Centre for Judges and Lawyers om Improving the Quality of Justice, for dommere og anklagere i Makedonien, hvor der var en dag om brug af lean i juridiske afgørelser.

Inspirationsmøder

På vores inspirationsmøder giver vi et indblik i, hvad Lean Knowledge står for, og hvad det kan tilføre din virksomhed. Som mødedeltager får du også et indblik i, hvorfor videnbaserede virksomheder ikke kan implementere lean uden at forholde sig til, at de har andre processer og mål end eksempelvis produktionsvirksomheder. Endelig berører vi at nogle medarbejdere i videnbaserede virksomheder ikke kender lean som et muligt alternativ til forbedring af virksomhedens processer og resultater, men ser det som en trussel og et ledelseværktøj alene.

Læs mere om vores inspirationsmøder her.