Lean Knowledge – proces og værdioptimering i den videnbaserede virksomhed

Ved Inger Toft Thiersen, Viden Assistance

Udbytte og deltagerinformation

 • for hvem?
  Ejere, ledere og medarbejdere (selektering I forhold til aftalte målgruppe) i videnbaserede virksomheder, hvor processer og flow er afgørende for produktet og resultaterne. Kurset henvender sig ikke alene til enkelte funktioner i virksomheden men til alle, der er en del af værdikæden.
 • for hvilke?
  Videnbaserede virksomheder, som ønsker at opnå positive resultater i processer og på bundlinie ved brug af dokumenterede værktøjer og uden anvendelse af store ressourcer eller eksperimenterende tilgange til udfordringerne. Lean Knowledge kan anvendes i alle videnbaserede virksomheder som udfordres på effektivitet og produktivitet.
 • behov / udfordring
  Behovet for gennemførelse af et kursusforløb i Lean Knowledge kan være udfordringer på ét eller flere af disse områder: samarbejde, effektivisering, identifikation af og fokusering af væsentlige opgaver, omkostningsovervejelser, allokering af ressourcer, udvidelser eller reduktioner, anvendelse af it og systemer.
 • målsætning
  At skabe eller genskabe sammenhæng mellem virksomhedens mange delprocesser og funktioner for derved at opnå:  værdiskabelse for kunden og virksomhedens interessenter, optimalt brug og genbrug af virksomhedens ressourcer og intellektuelle kapital, afdækning og frigørelse af virksomhedens potentialer, optimere muligheder for bedre indtjening og dermed investering og vækst, skabe et fremtidsorienteret og visionært image i markedet og blandt kunder.
 • deltagernes udbytte
  Målet for den enkeltes udbytte er at tilføre deltageren viden, kompetencer, værktøjer og inspiration til i endnu højere grad at gennemføre egne og virksomhedens processer og arbejdsgange på en måde, der understøtter både virksomhedens og den enkeltes udvikling og frigørelse af faglige og personlige ressourcer.
 • implementering
  Viden Assistance tilbyder opfølgende rådgivning ved implementering.