videnassistanceBedst som at vi overfor kunder i de liberale erhverv har fået lydhørhed for behov for videnportaler – eller knowlegde management systemer – så er det blevet umoderne! Nu er der jo ikke noget galt i, at generation Y er fremme på den teknologiske front, mens de mere traditionelle erhverv har behov for at se ting virke først.

Men lidt nyt kunne jeg (som generation X) da lære på et kort seminar fra Mannaz om videndeling og videnledelse i en digital verden. Tanken om at et traditionel intranet typisk deler allerede kendt information, står overfor brug af et system, der i højere grad deler viden og hjælper med at søge og opsamle viden i dialog. Typisk udmelding fra ledelsen om nyheder fra direktionsgangene – i en kontekst med lokale sociale medier kan medarbejderne like det eller kommentere chefens indlæg. Tør vi det?

Jens Romundstad, salgsdirektør i Fakta Q, fortalte om deres lokale sociale medie ”FaktaShare”, hvor de mange butikschefer kan dele ”better practice”, mens de står med opgave, hvilket jo er særegnet for en virksomhed med så store geografiske afstande. Men selvom man kun skal på 2. sal for at finde ledelsen, kan der være behov for dialog i den interne videndeling.

Viden er i dag i højere grad blevet produktet, selvom viden i højere grad hentes udefra og IT systemerne og søgemaskiner bliver hjernens eksterne lager. Med min fortid i advokat branchen vil jeg fortsat advokere for gode vidensystemer eller videnbank, men det skal nok kobles med den dialogprægede nytænktning af informationer. Vi skal være åbne i vores tilgang, da den hurtige omskiftelighed betyder at vores kernekompetencer i dag – kan være overflødige i morgen. Hvor stort er det i dag at være specialist i en regel, som Folketinget så afskaffer i morgen?

En af teserne på seminaret var at kunsten i moderne videnledelse er at trække internettet ind i virksomheden – og ikke kun Google… – og sikre en åben kultur, der gerne vil dele. Lederen skal således iscenesætte at folk får talt sammen og skabe nogle processer. Og lederne skal slippe kontrollen!