Læs her beskrivelser af en række af de opgaver og projekter, vi har hjulpet vores kunder med at gennemføre inden for vores kompetenceområder.

GentofteSoe_460

Lean:
Så på konkrete arbejdsopgaver i mindre revisionsvirksomhed, hvor der på kort tid kunne arbejdes mere effektivt – og sparede kunde med 10 ansatte for over 100.000 kr. pr. år.

Lean:
Gennemførelse af lean på juridisk sagsbehandling, herunder oparbejdning af standardkontrakter, som har effektiviseret arbejdsgange og allokeret ressourcer til mere kundeorienterede opgaver.

Lean:
Virksomheden havde tidligere haft en lean proces, men havde ikke fået implementeret resultaterne af det arbejde der havde været lavet i fællesskab. Ved en kortvarig opfølgning fik de høstet frugterne af det tidligere arbejde til alles tilfredshed.

Projektledelse – implementering af ESDH-system
Virksomheden skulle indføre et nyt sagshåndteringssystem, og som projektleder skulle der koordineres mellem leverandør, IT-afdeling og virksomhedens forretningsmæssige behov, ligesom brugerne skulle uddannes og holdes orienteret.

Videndeling – dokumentation & struktur:
Ved overgang til nyt dokumenthåndteringssystem, har vi gennemgået alle data i virksomheden både på private drev, intranet, databaser og fælles drev. Det resulterede i  retningslinjer for hvor hvad gemmes, og vi udarbejdede en mini-håndbog og underviste medarbejderne. Desuden etablerede vi en politik om at “tagge” dokumenter med forudbestemte data.

Videndeling – exit-samtaler:
En hurtig overlevering af opgaver til en ny medarbejder. En medarbejder stod for at fratræde sin stilling. Medarbejderen havde været alene om at varetage centrale opgaver i afdelingen. Opgaverne var ikke tilstrækkeligt afdækket og dokumenteret. Det blev de i løbet af få dage og andre medarbejdere kunne tage over.

Projektledelse – tilsyn med advokatvirksomheder:
Forberedelse af tilsyn med advokatvirksomhed, hjælp til opsætning af procedurer for hvidvaskningsreglerne, interessekonflikt, opbevaring af obligatorisk efteruddannelses dokumentation, beredskab til besøg af Advokatrådet, datatilsyn og konkurrencemyndighederne.