Inger Toft Thiersen

Kompetencer og virkefelter

Videns Assistance’s stifter Inger Toft Thiersen er Lean & Knowledge Manager og projektleder med mange års erfaring indenfor videndeling, lean og forandringsledelse, med primært fokus på kortlægning og effektivisering af arbejdsprocesser, implementering af forandringer og nye måder at arbejde på.

Inger har eksempelvis:

 • Arbejdet med Records Management på mange vindmølleprojekter og sikret den forretningskritiske dokumentation.
 • Holdt foredrag om effektiv udnyttelse af LinkedIn netværk.
 • Været projektleder på implementering af nyt ESDH system på advokatkontor.
 • Gennemført LEAN projekter hos mindre advokatfirmaer og revisorer, herunder introduktion til udenlandske dommere og anklagere
 • Etableret videnbank fra kravspecifikation til brug, hos bl.a. mindre advokatfirmaer, Ernst & Young og Bech-Bruun
 • Implementeret IT–projekter, bl.a. sagshåndteringssystem, CRM-system, videnbank, digitalisering af nyhedsbreve, digitalisering af stort ringbindsværk mv.
 • Projektledererfaring fra Bech-Bruun, Ernst & Young, DTU & Kammeradvokaten
 • Oparbejdet ekstranet, så kunder selv kunne tilgå via web med Sharepoint
 • Opbygget hjemmesider og intranet på fx magnus.dk (struktur), relancering af bechbruun.com (design) & skat på EY.com/dk (indhold og struktur)
 • Haft ansvar for lancering af den første kommercielle webside i 1996 Magnus Ajour

Ud fra de erfaringer har Inger opbygget specifikke kompetencer og services inden for:

 • Videndeling – herunder dokumentation og struktur,  og fastholdelse af viden i virksomheden
 • Lean Knowledge – herunder juridisk sagsbehandling, oparbejdning af standardkontrakter, projekt- og forandringsledelse samt etablering af procedurer – eksempelvis i forbindelse med at leve op til myndighedskrav.
 • Projektledelse – herunder implementering af IT.

ERHVERVSERFARING

 • Siden 2013 Records Manager for Ørsteds Offshore projekter
 • I 4 år arbejdet som videnadvokat med organiseret videnindsamling og formidling i hhv. Bech-Bruun advokatfirma og Ernst & Young revisionsfirma.
 • Fra 1996 redaktionschef på Magnus Informatik A/S i 8 år. Havde det daglige ansvar for indhold af produkterne og dette indebar i høj grad af udvikling af procesprodukter til kunderne i samarbejde med salg og IT.
 • Forud for det 10 år i Skatteministeriets departement, herunder 3 år som ministersekretær for Anders Fogh Rasmussen, og arbejdede meget på tværs af organisationen. Samtidig var Inger udvalgssekretær i Advokatrådets Skatteudvalg.

UNDERVISNINGSERFARING

 • Censor på Akademi-uddannelserne i LEAN-management.
 • Fra 1994-2008 undervist på Københavns Universitet, CBS og andre højere læreanstalter.

Inger er uddannet jurist i 1986 og senere advokat, og har efteruddannelse i HD-personaleledelse, Prince2-projektledelse (Practitioner) og LEAN.

Nærmere om tidligere arbejdspladser kan ses på Linkedin.