Nye IT-systemer, der afspejler brugerens behov, kræver en rådgiver, som både kender til advokatbranchens hverdag og de mest udbredte IT-systemer.

Nye IT-systemer er mest effektive, hvis de bygges ud fra brugernes krav og behov. For at det skal lykkes, skal brugere og udviklere kunne forstå hinanden og det er en udfordring. Viden Assistance har indgående kendskab til både IT og brugernes behov, og det sætter os i stand til at sikre en mere smidig opgradering eller overgang til et nyt system. Vi har stor erfaring fra advokatbranchen, men også andre videnbaserede brancher.

I andre tilfælde kan det handle om eksisterende systemer, der skal bruges på en ny måde. I har eventuelt købt et CRM-system, som ikke bliver brugt – eller kun brugt af enkelte medarbejdere. Ved at få flere til at bruge det som en fælles kundebase, vil systemet udgøre en højere værdi.

Implementering af IT-systemer kan, selvom det tekniske fungerer, stadig drille. Det kan evt. skyldes, at de medarbejdere, der skal bruge det, ikke er taget med på råd. For dem vil et nyt system være en udfordring, de ikke har bedt om. Hos Viden Assistance kan vi tale de administrative medarbejderes sprog, og i klare og motiverende eksempler forklare, hvorfor det er både nødvendigt, smart og sjovt at få et nyt IT-system.

Viden Assistance har blandt andet erfaring med Advo+, Navokat og Advopro som er de mest udbredte systemer i de danske retter, juridiske afdelinger og på advokatkontorer.

Ring gerne og hør nærmere om, hvordan vi konkret kan gøre implementering af IT til en bedre oplevelse i jeres organisation.