Hvad bliver jeres største udfordring? Hvilken betydning har udviklingen og hvilke tiltag sætter I i værk?

Jo før jo bedre

Når der skal udvikles skal tiden fra tanke til handling ofte gå stærkt. Jo før jo bedre. I mange tilfælde vil det være afgørende for forretningen at kunne lancere et projekt til den planlagte tid. At det er en udfordrende opgave er de fleste sikkert enige om.

Indflydelse på forretningen

Produktudvikling skal foretages i en projektdrevet afdeling. De færreste små og mellemstore advokat- eller revisorvirksomheder har en sådan afdeling, som vil få stor indflydelse på forretningsresultaterne. Derfor kan Viden Assistance med hjælp af 2-3 medarbejdere fra virksomheden tage det tunge slæb, så hele virksomheden, og navnlig partnerne ikke bliver lagt ned af projektet. Det vil også have stor finansiel indflydelse, hvis et projekt ikke kan gennemføres på grund af manglende ressourcer.

Styrk udviklingen

Det er en af årsagerne til at flere kunder benytter muligheden for at geare organisationen. Ved at planlægge med fleksible ressourcer, kan der let reguleres ned eller op. Herved kan forretningsresultaterne altid sikres.

At gennemføre et produktudviklingsprojekt kræver ledelse. Projektlederens vigtigste opgaver er at planlægge, igangsætte og koordinere de mange aktiviteter som skal gennemføres før et nyt produkt/koncept kan indgå som en del af virksomheden.