Rådgivning om tilsyn, lovgivning og myndighedsbesøg

Advokat- og revisionsbrancherne er i disse år udsat for øget regulering. Det kan eksempelvis være på områder som hvidvaskning, diverse interessekonflikter og efteruddannelse. Vi sikrer din dokumentation, så myndighedsbesøg bliver en rutinesag.

Advokatsamfundet er i fuld gang med kontrolbesøg hos advokater for at sikre, at formelle regler overholdes. Det et omfattende regelsæt, men hos Viden Assistance har vi erfaring i at systematisere og ajourføre din virksomhed dokumenter. Vi gennemgår samtidig virksomheden for at sikre, at i har de optimale politikker. Hvis ikke, sørger vi for, at de bliver formuleret og implementeret.

Vi hjælper med at implementere:

  • Dokumentation for obligatorisk efteruddannelse
  • Procedure for håndtering af interessekonflikt
  • Regler for håndhævelse af regler om hvidvask
  • Dokumentation for prisoplysninger
  • Opbevaring af forsikring og garanti

Ring gerne og hør nærmere om hvordan vi arbejde med at dokumentere over for myndigheder. Det indledende møde er gratis.