Konstitueret rigsadvokat Svend Larsen kan ikke skjule sin passion for  driftsledelse og lean.

Han er tændt, når han fortæller, hvordan hver eneste af  de 1100 medarbejdere på landets største advokatkontor, Anklagemyndigheden, har  et nøjagtigt mål for, hvad vedkommende skal præstere om ugen, for at myndigheden  lever op til nye skrappe mål for produktiviteten.

“For at lappe et tab i  produktivitet på knap 15 pct. efter politireformen, var vi nødt til at presse  organisationen hårdt med høje skrappe mål for antal behandlede sager. Da  medarbejderne er fordelt på de 12 politikredse, kunne vi benchmarke resultaterne  i hver kreds og offentliggøre dem. Vi uddannede lederne i driftsledelse og gav  dem lean-værktøjerne, men lod det være op til de enkelte kredse at indrette  sig,” oplyser Svend Larsen.

Tidligere var de indleverede straffesager fra  poltiet fordelt til de enkelte anklagere efter et sindrigt system, som ikke tog  højde for sagernes prioritering. Ingen havde indblik i, hvordan sagerne hobede  sig op på de enkelte kontorer. Men den procedure sluttede for tre år siden, da  sagerne blev afleveret til driftslederne, som placerede dem på reoler efter  prioritering. Eksempelvis er voldssager højt politisk prioriteret.

Driftslederne  styrer nu fordelingen af sager, og der gøres status en gang om ugen. Desuden  samles afdelingerne en gang om ugen ved manuelt opdaterede tavler, hvor løbende  forbedringer i arbejdsprocesserne diskuteres. “På skærmene kan vi følge med i,  hvad der bliver produceret af hvem, og hver mandag får vi produktionstal. Går  det skidt, kan vi nå at korrigere det i løbet af ugen. Går det over  forventningerne, kan vi nå at fejre det,” siger Svend Larsen.

http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/18590/artikel.html#ixzz2dfFb6ko4