Der er udviklet en ny videndelingskasse, med værktøjer til at få bedre effekt af videndelingsmøder. VidendelingsKassen er udviklet af AZENA og Experimentarium i samarbejde med Novo Nordisk og Lundbeck med støtte fra CKO (Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi.

VidendelingsKassen er til personer, der leder videndeling mellem mennesker i videnbaserede virksomheder. Der er tale om et planlægningsværktøj, så møderne bliver bedre.

Værktøjskassen indeholder konkrete metoder til at skabe videndeling på møder, hvor deltagerne mødes Ansigt til Ansigt eller Online, og hvor videndeling er det primære formål. Du kan få inspiration til, hvordan I kan skabe effektiv og engageret videndeling på møder, hvor deltagerne mødes ansigt til ansigt eller online.

Brug af kassen

Viden Assistance deltog i et netværksmøde i VidenDanmark, hvor vi fik lov til at afprøve værktøjerne. Der er tale em en fysisk kasse med forskellige rekvisitter, der kan facilitetere en bedre tilgang til at dele viden under møderne. Kassen indeholder bl.a. to kasser med kort, der giver nye associationer til det emne, man skal diskutere. Desuden indeholder kassen specielle effekter – en plastic-lort og to flasker med dufte.

Det er vigtigt at de nævnte møder har videndeling som formål, dvs. ikke salgsmøder, men fx netværksmøder, teammøder eller virtuelle netværksmøder. Ofte er det mødelederen, der giver 70 % information og måske modtager 20 % information, mens kun de sidste 10 % af videndeling sker mellem deltagerne. Målet – hvis der er tale om et videndelingsmøde – må være at hæve videndeling mellem deltagerne til fx 30 % og sænke envejs kommunikationen fra mødeleder til fx 40 %, og øge informationen tilbage til mødeleder.

​Det er vigtigt at skelne mellem hvornår mødeleder informerer om et emne og hvornår mødeleder ønsker at involvere mødedeltagerne.

Resultatet af bedre forberedte videndelingsmøder er, at information transformeres til viden og derved noget man kan handle ud fra.

Læs mere om VidendelingsKassen