Susie Lynge har givet et interview. Hun har helt ret i at videndeling, som er forudsætningen for arbejdspladslæring kalder på iscenesættelse og at ledelsen med sin opfordring til at dele ud af sin viden lægger grunden til et godt samarbejde og arbejdsglæde.

Videndeling. Hvad er det egentlig, hvordan kommer jeg i gang, og hvordan undgår jeg det mest almindelige fodfejl? De spørgsmål kom fra en leder, der selv stod med den udfordring at skulle facilitere videndeling i egen organisation. 

Susie Lynge fra Netværksakademiet, der gør virksomheder skarpe til videndeling, var klar til at svare. Og i artiklen her finder du svar på:

  • Hvad dækker ordet ‘videndeling’ over?
  • Hvorfor skal vi dele vores viden?
  • Hvad er de mest almindelige fodfejl, du ser organisationer begå i forhold til videndeling?
  • Hvad er dit bedste tip til at styrke videndelingen i en organisation?
  • Hvad kan jeg som leder gøre for at hjælpe mine medarbejdere med videndeling?

1. Hvad dækker ordet ‘videndeling’ over?

I organisationer dækker ordet “Videndeling” over, at medarbejderne deler vigtige informationer, viden eller erfaringer med hinanden.

Det kan både være noget, der sker uformelt og spontant eller det kan være noget, der er en del af virksomhedsstrategien, igangsat af ledelsen og er en tydelig styret proces

Videndeling kan inddeles i 2 typer:

Den ene, er den nemt tilgængelige viden, den såkaldt kodificerbare viden som eksempelvis er informationsviden. Det kan være rapporter, produktbeskrivelser, procedurer, regler, retningslinier osv.

Studier viser ar ofte består kun 10-20 % af virksomhedens samlede videnspulje af denne nemt tilgængelige viden.

Den anden, er den tavse viden, der drejer sig om personens faglige viden, læring og erfaringer.

Denne viden er kun direkte tilgængelig gennem den enkelte medarbejder. Grunden til, at vi kalder det tavs viden, er at det ofte handler om den viden vi har, der er mere ubevidst.

Det er ofte ting vi ikke direkte har talt med andre om, men som viser sig at være betydningsfulde for vores måde at arbejde på, eller for de faglige metoder vi bruger. Det kan også være personlige erfaringer/refleksioner vi har gjort os i forbindelse med fejl eller et særligt godt resultat.

Det viser sig for mange virksomheder, at helt op mod 80-90% af virksomhedens vigtigste videnspulje ligger i medarbejdernes mere tavse viden.

Så videndeling er langt mere end informationsdeling og ikke noget der kan klares ved envejskommunikation.

Det er en kompleks proces, hvor du bevidst deler erfaringer og refleksioner, som den enkelte eller et team har gjort sig i forskellige situationer for at andre kan drage nytte af det. Det kræver du er vågen og videndeling på denne måde kræver også ledelse og styring.

Læs hele artiklen på altomledelse.dk