Systematik er grundlaget for videndeling

Videndeling er ikke blot en bekvemmelighed. I takt med kraftigt øgede datamængder på advokatkontorerne bliver STYRING og distribution af disse til en nødvendighed – og på sigt en afgørende konkurrenceparameter.

Viden Assistance har en praktisk tilgang til videndeling. Det skal være brugbart, effektivt og i de fleste tilfælde kan der begyndes med eksisterende hard- og software, hvilket holder omkostninger i bund.

Man kommer ofte langt blot ved at have en politik for, hvor og hvordan data skal gemmes, så alle kan finde dem igen. Viden Assistance varetager det praktiske arbejde med at oprette og rådgive om oprydning og den kommende dokumenthåndtering. Når der er implementeret en POLITIK for videndeling, har medarbejderne nem adgang til data, og virksomhedens samlede dokumenter bliver et aktiv, der kan benyttes som et værdifuldt grundlag for fremtidige projekter. Samtidig vil en systematiseret VIDENDELING være med til at understøtte effektiviseringer af alle andre processer i virksomheden.

Hos Viden Assistance har vi solid erfaring i at opbygge en effektiv videndeling. Vi hjælper med:

  • Planlægning og implementering af systematisk videndeling
  • Reduktion af datamængden
  • Optimering af dokumentations-processer og sagsbehandling
  • In-house strategi – drift af egne arkiver
  • Outsourcing af arkiver, arkivdrift og arkivmedarbejdere
  • Skanning af store mængder dokumentation
  • Fokusering på den kritiske dokumentation

På en arbejdsplads er der mange opgaver, som gøres igen og igen. Hvis man tager lidt tid til at gennemgå, hvordan gik det sidst, kan man SPARE MEGET TID næste gang man skal i gang med en tilsvarende opgave. Det kan være oprettelse af mange selskabsretlige dokumenter, hvor flere er implicerede: hushandler, selvangivelsesperioden, virksomhedshandler med videre.